Login Form

Uw doel, onze AIMS

De internetervaring van Oveas gaat terug tot 1989. In ruim 20 jaar hebben wij het internet zien groeien van een communicatienetwerk voor universiteiten en multinationals, tot een nieuwe wereld die sterk is geïntegreerd met het dagelijks leven.

Internettoepassingen zijn haast niet meer weg te denken uit een moderne organisatie. Of het nu gaat om multidisciplinair projectmatig samenwerken of integratie van ondersteunende diensten binnen uw primaire proces, Oveas biedt, samen met haar partnernetwerk, de totale oplossing.

Als specialist in web-based toepassingen voorzien wij in alles om uw omgeving optimaal conform uw wensen te laten functioneren: Advies, Implementatie, Maatwerk en Support.

Advies

Ten behoeve van de functionele intrichting van (nieuw te ontwikkelen) sites en internet toepassingen, kunnen wij u adviseren over gangbare technieken en trends.
Dit biedt u de mogelijkheid om tijdig in te spelen op de verwachtingen van uw klanten en/of uw partners.

Wij kunnen advies uitbrengen in het kader van een totaal traject, of een aparte adviesrapportage voor u opstellen, bijvoorbeeld als second opinion.

Bij een advies rapportage kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Controle of uw site volledig is (zoals: hosting, domein naam registratie, systeem requirements etc.)
 • Een beschrijven van mogelijke oplossingen voor uw probleemstelling met alternatieven en een uitwerking van consequenties van alle alternatieven.
 • Een overzicht van mogelijke aanvullingen gebaseerd op (technische) mogelijkheden, trends op internet, verwachtingen van het internetpubliek etc.
 • Advies welke producten of deelproducten u verder kunnen ondersteunen, zoals training, verdere referenties etc.

Implementatie

Wij maken veelvuldig gebruik van open source toepassingen en stellen grote delen van onze eigen software als open source beschikbaar (zie: Freeware).
Vele sites kunnen worden opgebouwd uit bestaande toepassingen waarvan wij de implementaties kunnen verzorgen, al dan niet met maatwerk aanpassingen.

Zelf zijn wij actief in diverse open source projecten, zoals eGroupWare en VirtueMart, zodat u altijd een directe lijn heeft met de community.

Implementaties bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Advies
 • Functioneel ontwerp
 • Technische analyse van de eventueel bestaande inftrastructuur waarin de implementatie moet passen
 • Pakketselectie
 • Installatie
 • Configuratie
 • Maatwerk aanpassingen, zoals interfaces met een bestaande omgeving

Maatwerk

Indien u een specifiek probleem heeft waar geen standaardoplossing voor beschikbaar is, of wanneer de internet toepassing het onderscheidend vermogen van uw onderneming bepaalt, kunnen wij een product volledig op maat ontwerpen en ontwikkelen. 
Onze specifieke maatwerksoftware bepaalt het gezicht van reeds diverse bedrijven.

Een maatwerktraject kan bestaan uit de volgende ingrediënten:

 • Advies
 • Functioneel ontwerp
 • Technisch ontwerp
 • Opstellen van een testplan
 • Bouw van de software

Natuurlijk wordt alles door ons grondig technisch getest en begeleiden wij u intensief tijdens uw functionele afnametesten.

Support

Met het toenemend belang van internettoepassingen, neemt ook het belang van continuïteit toe. Onze supportdiensten helpen mee om deze continuïteit op kosteneffectieve wijze te waarborgen. 

Naast continuïteit is het vaak ook van belang om bij de tijd te blijven. Hoewel al onze producten bedoeld zijn voor een langere termijn, kan de omgeving veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen op het internet en daarmee veranderende verwachtingen van uw klanten.
Ons support zorgt ervoor dat u steeds up-to-date zult blijven.

Een supportovereenkomst kan de de volgende onderdelen bevatten:

 • Het uitvoeren van software upgrades van open source producten.
 • Intermediair tussen de klant en de open source community, ook voor producten waar Oveas geen onderdeel van de community uitmaakt.
 • Het regelmatig ontwikkelen van nieuwe functionele uitbreidingen bij een maatwerkproduct.
 • Continu advies, zoals het signaleren van nieuwe trends die voor u van belang kunnen zijn.
 • Kennissupport, zoals training en opleiding.
 • Technisch support, bijvoorbeeld bij veranderende (server) omgeving.

Een supportovereenkomst wordt altijd op maat opgesteld na een uitvoerig (en kosteloos) in-take traject.