Login Form

Open source

Open source

Open source is voor Oveas altijd zeer belangrijk geweest. Voor een belangrijk deel omdat mede hierdoor de technische ontwikkelingen een extra impuls krijgen, maar ook omdat het voor onszelf een goede mogelijkheid is om voorbeelden te tonen van hetgeen wij kunnen maken.
Naast onze eigen open source producten ontwikkelen wij ook voor andere projecten, zoals Joomla!. De oprichter van Oveas is tevens mede-ontwikkelaar en projectmember van eGroupWare, en één van de hoofdontwikkelaars van de e-commerce software VirtueMart 1).

Hieronder worden een kort overzicht gegeven van de open source producten van Oveas. In het menu links zijn onder Freeware uitgebreide beschrijvingen te vinden. Omdat deze pagina's internationaal worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend Engelstalig beschikbaar.

Terra-Terra

Een project waar wij regelmatig aan werken is Terra-Terra. Dit product wordt door ons ontwikkeld om diverse technieken uit te proberen en demonstreren. De ontwerpprincipes waar Terra-Terra op is gebaseerd stammen uit 2001 - ruim voor de introductie van de AJAX ontwerpprincipes.
Zoals dat vaak in de open source wereld gaat, zijn onze technieken ingehaald door een andere ontwikkeling die breder gedragen wordt. Terra-Terra heeft daarom niet meer als doel een zelfstandig product te worden, maar blijft voor ons belangrijk om met de nieuwste ontwikkelingen te experimenteren.

 

Internet software

In der loop der jaren zijn door Oveas diverse tools ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor gebruik op internet sites.
De meeste daarvan worden niet meer actief onderhouden omdat de functionaliteiten in de meeste geïntegreerde omgevingen beschikbaar zijn, maar de vele gebruikers die deze software nog steeds met plezier stand-alone gebruiken, kunnen nog altijd op onze ondersteuning rekenen. 

OPL - Oveas Perl Library
Dit is een library met functionaliteiten die door alle Perl scripts in deze categorie worden gebruikt. Je kunt de library gebruiken voor eigen ontwikkelingen. Wanneer je één van de onderstaande scripts gebruikt, heb je hem in ieder geval nodig.
OFH - Oveas Form Handler
Met deze form handler kun je data, welke door bezoekers van je site middels een formulier wordt verstuurd, volledig afhandelen. Niet alleen kan de data via email worden verstuurd (eventueel inclusief attachments als het formulier een file upload bevat), maar de data kan ook op de server worden opgeslagen.
OML - Oveas Mail Listener
Deze software is geschreven voor Unix virtual servers zonder root rechten. Hiermee is een mailing list op te zetten waar abonnees berichten heen kunnen sturen die door alle andere abonnees worden ontvangen (à la majordomo)
OWP - Oveas Web Poll
Enqueteprogramma's bieden normaal uitsluitend de mogelijkheid om één van de aangegeven opties te kiezen (radiobuttons), terwijl het soms handig kan zijn als er meerdere mogelijkheden zijn (checkboxes). OWP biedt deze mogelijkheden. Verder is het ook mogelijk commentaar in te vullen, en gemiddelden te berekenen over numerieke velden.
OWI - Oveas WhoIs Interface
Een krachtig, eenvoudig te configureren hulpmiddel om te controleren of een domein naam nog beschikbaar is. Bezoekers van je site kunnen direct worden doorgestuurd naar een pagina waar vrije domein namen gereserveerd kunnen worden.

OpenVMS

Naast een uitgebreide expertise op het gebied van internet, is binnen Oveas ook veel kennis aanwezig van het OpenVMS operating system. De open source software die wij hiervoor hebben ontwikkeld is zeer specialistisch, maar geeft wederom een goed beeld van onze mogelijkheden.

OMI - Oscar's Menu Interpreter
Dit is een ontwikkelomgeving om met behulp van DCL complexe menu- structuren op OpenVMS te bouwen en eenvoudig te kunnen onderhouden.
RDB$Tools
Dit zijn een drietal eenvoudige DCL scripts om een aantal veelvoorkomende acties op een Oracle RdB database op OpenVMS te kunnen uitvoeren.

Overige

Momenteel hebben we één platform- onafhankelijke, niet internet gerelateerde software programma open source beschikbaar gesteld.

SQLTeX
Met dit programma kunnen LaTeX documenten worden voorzien van SQL commando's. Voor het document met LaTeX wordt geprocessed, vervangt SQLTeX de SQL commando's in het document met de waarden zoals deze in de database worden gevonden

1) Sinds VirtueMart versie 1.5, de herbouw volgens het Joomla! MVC model. Zie ook onze portofolio.