Login Form

ONIN Media

ONIN Media

ONIN Media heeft een methodiek ontwikkeld om het plannen van reclamepots op lokale omroepen sterk te vereenvoudigen. Voor adverteerders worden grote aantallen omroepen binnen één of meerdere regio's veel toegankelijker, de omroepen kunnen zich beter focussen op hun doelstelling als omroep en zijn minder energie kwijt met de werving van fondsen.

 

Het concept van ONIN Media vraagt om innovatieve technische ontwikkelingen. Oveas heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de functionele uitwerking en de technische implementatie volledig verzorgd, binnen een bestaande Drupal omgeving.

Oveas is ook nauw betrokken bij verdere uitbreidingen en doorontwikkelingen van het concept en biedt support op het volledige systeem.